Gelet op de reglementering inzake minderheidsvordering moet

een aandeelhou¬der die geweigerd heeft kwijting te verlenen, die weigering in de notulen van de verga¬dering laten optekenen. Alleen de aandeelhouders lening die geweigerd hebben kwijting te verlenen, kunnen een dergelijke minderheidsvordering instellen. 4. Wie is verbonden door de notulen? 383. De volgende personen zijn gebonden door persoonlijke lening de notulen:- de ondertekenaars ervan;- aandeelhouders/vennoten die kennis hebben van de inhoud maar die de notulen niet hebben ondertekend;- de vennootschap zelf;- de afwezige bestuurders/zaakvoerders en aandeelhouders/vennoten, en zelfs de aandeelhouders/vennoten die hebben tegengestemd (zij moeten zich neerleggen bij de beslissing van de meerderheid);- derden, voorzover een uittreksel van de notulen werd gepubliceerd.

5. Wie kan de notulen inkijken? 384. De volgende personen kunnen de notulen inkijken:- de ondertekenaars en de aandeelhouders/vennoten;- de commissaris en de accountant;de fiscus, wanneer de inhoud noodzakelijke informatie geeft om de inkomstenbe-lasting te bepalen. 385. Derden (b. v. journalisten en banken) krijgen geen inzage van de notulen.

Zij kunnen wel het vennootschapsdossier inzien op de griffie van de rechtbank van koop-handel. 6. Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 63, 539, 541, 546Comm. VA Artikel 657BVBA Artikel 63, 266, 268, 270, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 286, 287, 288, 321 Verdaging en schorsing van de jaarvergadering1. Algemeen386.

Het bestuur van de vennootschap heeft het recht de jaarvergadering maximaal drie weken uit te stellen.